56860 364

به گزارش پایروس به نقل از خبرگزاری عمون – در روز‌های ۱۶ تا ۱۸ می، سمرقند میزبان سی و دومین نشست سالانه هیئت مدیره بانک اروپایی بازسازی و توسعه EBRD با موضوع “سرمایه گذاری در پایداری و ثبات اقتصادی” خواهد بود.

ازبکستان در سال ۲۰۱۹ برای این رویداد درخواست داد و در سال ۲۰۲۲ آن را تایید کرد.

انتظار می‌رود بیش از ۲۰۰۰ مهمان از ۷۳ کشور جهان از جمله نمایندگان دولت‌های خارجی، روسای شرکت‌های چندملیتی، موسسات مالی و بانک‌های بین‌المللی، متخصصان در زمینه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مالی و فناوری در این رویداد شرکت کنند.

موضوع اصلی این رویداد موضوعات سرمایه گذاری در ثبات اقتصاد خواهد بود.

همچنین قرار است در این نشست میزگرد‌هایی در مورد مسائل مربوط به توسعه رویه‌ها برای رفع مشکلات پیش روی کشور‌های عضو بانک برگزار شود.

این رویداد همچنین فرصتی را برای YETTB فراهم می‌کند تا دستاورد‌های خود را در سال گذشته بررسی و برنامه ریزی کند.

یکی از رویداد‌های اصلی این نشست، نشست “در مورد چشم انداز سرمایه گذاری در ازبکستان” خواهد بود.

در این رویداد نرخ رشد مورد انتظار اقتصاد کشور و امکان جذب سرمایه گذاری مورد بحث قرار می‌گیرد.