ترکیه

به گزارش پایروس به نقل از بازار، بر اساس داده‌های سازمان آمار ترکیه که مربوط می‌شود به ماه ژوئن سال جاری میلادی نرخ بیکاری در ردۀ سنی بالای ۱۵ سال در این ماه به نسبت ماه پیش از آن با ۲ هزار نفر افزایش به ۳ میلیون و ۳۳۷ هزار نفر رسید.

بدین ترتیب نرخ بیکاری در این کشور با ۰.۱ درصد افزایش به ۹.۶ درصد رسید.

این میزان در میان مردان ۷.۸ و در میان زنان ۱۳.۲ درصد اعلام شده است.

بر این اساس تعداد شاغلین در ماه ژوئن سال جاری میلادی به نسبت ماه پیش از آن با ۳۶۳ هزار نفر کاهش به ۳۱ میلیون و ۲۹۱ هزار نفر و به عبارتی دیگر با ۰.۶ درصد کاهش به ۴۷.۸ درصد رسیده است.

این میزان نیز در میان مردان ۶۵.۲ و در میان زنان ۳۰.۸ درصد می‌باشد.

بر اساس داده‌های سازمان آمار ترکیه نرخ بیکاری در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در ماه ژوئن سال جاری با ۱.۲ درصد افزایش نسبت به ماه پیش از آن به ۱۸.۶ درصد رسیده است. نرخ بیکاری در این ردۀ سنی در میان مردان ۱۵.۴ و در میان زنان ۲۴.۲ درصد اعلام شده است.