Resizer 16933971101361

پایگاه خبری پایروس، در دادگاهی که در سال ۱۹۴۵برای محاکمه سران نازی تشکیل شد،مشخص شد ضریب هوشی آنان در سطح افراد نابغه بوده،به همین علت بود که آلمان حتی در خلال جنگ جهانی پیشرفت اقتصادی و صنعتی زیادی کرد.

‌‌‎‌‎‌