Resizer 16948887097631

 

به گزارش پایروس به نقل از ورزش سه”، چهار وزن و حضور سه کشتی گیر از دو کشور ایران و آمریکا در فینال نشان داد، کشتی از انحصار روس ها خارج شده و حالا برای قهرمانی باید ایران و آمریکا را هم رقیب مدعی بدانیم.
اگر فینال تکراری و دوست داشتنی برای تمام مردم دنیا بین یزدانی و تیلور را از این رقابت تن به تن بین دو کشور فاکتور بگیریم، در سایر اوزان هم کشتی گیران دو کشور در جمع آوری امتیاز و کسب مدال و اخذ مجوز المپیک کم نمی‌گذارند و آتش این رقابت نفس گیر را در شب اول رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۳ بلگراد روشن تر از هر زمان دیگری  نگه داشته اند.

حضور

امیر محمد یزدانی در فینال وزن ۷۰کیلو و رقابت او با زین رتفورد که نشان داد نفس چاقی دارد، دیگر نبرد رو در رو کشتی گیران دو کشور است. آمریکایی‌ها در ۶۱ کیلو در فینال نماینده دارند که باید به مصاف کشتی گیر روس برود و ایران در ۱۲۵ کیلو با زارع باید به مصاف کشتی گیری از گرجستان برود.

در طول تاریخ رقابت کشتی گیران ایران و آمریکا به تک وزن‌ها محدود می‌شد و کمتر به یاد داریم در یک تورنمنت جهانی رقابتی به این نزدیکی در اوزان مختلف با آمریکا داشته باشیم.

رقابت علیرضا سلیمانی با بروس بومگارتنر، جان اسمیت و عسکری محمدیان، امیررضاخادم و کنی ماندی، رسول خادم با کوین جکسون و عباس جدیدی با کرت انگل، در زمان‌های مختلف تب کشتی ایران و آمریکا را بالا می‌برد ولی امروز و در روز اول رقابت‌های قهرمانی جهان،  در تمامی وزن‌ها کشتی گیران دو کشور نفس به نفس برای رسیدن به مراحل بالا جنگیدن تا فصلی نو در رقابت ما با آمریکا رقم بخورد.