1 2

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، محمدرضا پورابراهیمی با ایگور لویتین دستیار و فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه دیدار و گفت و گو کرد.

وی در این رابطه اظهار کرد: آقای ایگور با حضور در مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس موضوعات مربوط به اجرای این پروژه مهم را مورد بررسی قرار داد.

پورابراهیمی ادامه داد: در این جلسه توافقات مهمی در خصوص همکاری این کمیسیون برای اجرای هر چه سریعتر  و کاملتر پروژه مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس آماده هرگونه همکاری برای اجرای این ابرپروژه مهم ملی و منطقه ای است.

در این جلسه اقای ایگور فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه گفت: برای تحقق توافقات دو رئیس جمهور موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم.

بنابراین گزارش، دکتر پورابراهیمی در این جلسه درخواست کرد که شهر کرمان مسیر شاهرراه ارتباطی کریدور شمال به جنوب در قالب طرح مشترک سرمایه گذاری خارجی در دستور کار تیم اقتصادی  روسیه قرار گیرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه در پاسخ به این موضوع گفت: با این درخواست موافقت می کنیم و بزودی تیم اقتصادی مرتبط با رئیس جمهور روسیه به کرمان سفر خواهند کرد.

استاندار کرمان نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های بزرگ معدنی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری و  عبور دو مسیر ریلی راه آهن از شمال به سمت چابهار-زاهدان و بندرعباس و وجود شاهراه های ارتباطی زمینی شمال- جنوب و شرق به- غرب و پنج فرودگاه تخصصی، سه منطقه ویژه اقتصادی، آمادگی همکاری کامل با طرف روسی در اجرای این پروژه مهم در کرمان هستیم.

شایان ذکر است آقای ایگور دستیار ویژه رئیس جمهور  روسیه با برگزاری جلسات با معاون اول رییس جمهور، وزیرراه و شهرسازی، دبیر شورای عالی امنیت ملی موضوعات مربوط به اجرای پروژه بندر خشک و لجستیک ایران در مسیر اجرای پروژه کریدور شمال و جنوب در کرمان را از طرف رییس جمهور روسیه پیگیری می کند.