مواجه مس با افزایش قیمت جهانی در پی بهبود وضعیت اقتصادی چین

به گزارش پایروس قیمت جهانی مس در پی افزایش امیدها به بهبود شرایط اقتصادی در چین با افزایش مواجه شد.

قیمت هر تن مس تحویل ماه دسامبر در بازار کامکس نیویورک با ۱.۹ درصد افزایش به بالای ۸ هزار دلار رسیده و به نظر می رسد در صورت ادامه روند فعلی، همچنان شاهد افزایش قیمت جهانی مس باشیم.

افزایش قیمت مس در حالی رخ داد که روز جمعه شاهد رسیدن قیمت به کف ۱۱ ماه گذشته روی ۷۸۵۶ دلار در بروس فلزات لندن بودیم. «اول هانسن» رئیس بخش استراتژی دارایی های ساکسو بانک دانمارک در خصوص روند قیمت مس در بازارهای جهانی معتقد است: در کوتاه مدت ما همچنان در محدوده بالای نقطه حمایت قیمت قرار داریم و همین موضوع همچنان اعتماد را به بازار تزریق می کند.

افزایش قیمت جهانی مس در حالی رخ داده که چین در ماه سپتامبر، برای دومین ماه متوالی بازدهی بخش صنعت خود را مثبت اعلام کرده است؛ موضوعی که منجر به افزایش امید در بازارهای جهانی شده است.

با اینحال هانسن معتقد است که علیرغم خوشبینی های ایجاد شده در خصوص اقتصاد چین، همچنان نگرانی هایی در خصوص اقتصاد این کشور مطرح است. وی همچنین تاکید دارد که به جز مورد چین، در سایر نقاط جهان اتفاق چشمگیری رخ نداده که خوشبینی لازم برای ادامه روند افزایش قیمت ها را در بازار ایجاد نماید.

از سوی دیگر، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که دلیل افزایش قیمت اخیر مس و برخی دیگر از فلزات اساسی بیشتر به دلیل وقفه ایجاد شده در روند افزایشی شاخص دلار بوده که در صورت ادامه روند صعودی شاخص، می توان شاهد ریزش مجدد قیمت ها بود.