کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری

به گزارش پایروس، بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی بر اساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری مقرر به کارگران مشمول قانون بیمه که به طور غیر ارادی بیکار و از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده‌اند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.

بیمه بیکاری به کارگران مشمول قانون کار و تابع قانون تامین اجتماعی دارای کارفرما تعلق می‌گیرد و بر اساس آن کارفرما مکلف است ۳ درصد از مزد کارگر را به صندوق بیمه بیکاری واریز کند.
طبق قانون بیمه بیکاری، کسانی مستحق دریافت بیمه بیکاری هستند که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشند.بیمه شدگانی که به دلیل بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار شوند، می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.همچنین بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار، بیکار موقت‌ شناخته شوند، بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در دولت سیزدهم ارائه کرده که از کاهش تعداد مقرری بگیران طی این مدت حکایت دارد.
به گفته وی در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۷۰ هزار نفر بودند که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰ هزار نفر  کاهش پیدا کرد و تا تیرماه امسال نیز ۱۷۶ هزار و ۲۵۱ نفر بیمه بیکاری دریافت کرده اند.
آنطور که رعیتی فرد گفته این کاهش آمار نشان می‌دهد تلاش‌های دو سال گذشته باعث شده تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلایلی از جمله بازگشت به کار یا کاهش اخراج و تعدیل نیرو کاهش پیدا کند.
به گزارش ایسنا بیمه بیکاری به دارندگان بیمه اختیاری یا خویش فرمایی تعلق نمی‌گیرد.اتباع خارجی، بازنشستگان و از کار افتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند.
لازم به ذکر است که کارگران فصلی در صورتی که صرفا در هنگام فصل کار اخراج شده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین نیز در صورتی که بر اساس رأی مراجع حل اختلاف در خلال مدت قرارداد اخراج شده باشند بیمه بیکاری به آنها تعلق می گیرد.
افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و بر اساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده‌اند، با تشخیص ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرار گرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.
مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه بیمه‌شده محسوب می‌شود.
افرادی که به طور غیر ارادی بیکار شده‌اند، موظفند مراتب بیکاری خود را از طریق ثبت درخواست در سامانه جامع روابط کار به نشانی   https://prkar.mcls.gov.ir   اعلام کنند.
به گزارش ایسنا، مقرری بیمه بیکاری مبلغی است که ماهیانه به مقرری بگیر پرداخت می‌شود و میزان و مدت استحقاق و بهره‌مندی از آن بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری و متوسط مزد و حقوق یا کارمزد روزانه کارگر مشمول بیمه بیکاری تعیین می‌شود.