بانک 2

به گزارش پایروس به نقل از ایرنا، یک شاخص برای قضاوت در مورد عملکرد کنترل نقدینگی، متوسط رشد ماهانه نقدینگی در دوره تصدی رؤسای کل بانک مرکزی است.

محمدرضا فرزین در ۷ ماهی که رئیس‌کل بانک مرکزی بوده توانسته متوسط رشد ماهانه نقدینگی را به ۱.۸ درصد کاهش دهد.

در زمان صالح‌آبادی هم متوسط رشد ماهانه نقدینگی ۲.۵ درصد بود در حالی که در دوره کمیجانی این رقم به ۳.۱ درصد افزایش یافته بود.

در دوره حدودا ۳ ساله ریاست همتی رشد ماهانه نقدینگی به ۲.۴ درصد رسیده بود در حالی که در دوره سیف این رقم ۲ درصد بود.

مقایسه عملکرد رؤسای کل بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی

شاخص دیگر برای مقایسه عملکرد رؤسای بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی، مقایسه رشد این شاخص در ابتدای دوره مدیریتی با انتهای دوره مدیریتی آنها است.

در این زمینه، کارنامه همتی افتضاح است به طوری که در ابتدای دوره وی رشد نقدینگی ۲۱.۹ درصد بود اما در انتهای مدیریت وی به ۳۸.۸ درصد رسید.

کمیجانی هم در چند ماه مسئولیتش، راه همتی را ادامه داد و رشد نقدینگی را به رکورد ۴۲.۸ درصد رساند و به صالح‌آبادی در دولت رئیسی تحویل داد.

در دوره صالح‌آبادی رشد نقدینگی مدیریت شد و به ۳۳.۴ درصد در زمان پایان کار وی کاهش یافت.

فرزین نیز با ادامه مدیریت نقدینگی، توانست تا تیرماه ۱۴۰۲ رشد نقدینگی را به ۲۷.۵ درصد کاهش دهد.

بر اساس این دو شاخص به راحتی می‌توان گفت که همتی ضعیف‌ترین رئیس‌کل بانک مرکزی در دهه اخیر در زمینه مدیریت نقدینگی بوده است.

مقایسه عملکرد رؤسای کل بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی