ایمیدرو 1

به گزارش پایروس به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «محمدرضا موثقی نیا» در نشست با مدیران شرکت های تامین کننده آب از سواحل جنوبی (خطوط یک، ۲ و ۳)، تاکید کرد: باید بر اساس نیاز آتی صنایع معدنی، برنامه های تامین آب از خلیج فارس و دریای عمان، چگونگی تامین مالی، مشارکت سرمایه گذاران و برنامه های افزایش سرمایه مورد بازنگری قرار گیرد و طرح های به روز شده ارائه شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به حمایت های ایمیدرو از طرح های انتقال آب به فلات مرکزی (خط یک) و برنامه های انتقال آب به استان های نوارشرقی و نیز اصفهان، اظهار داشت: تولید تجهیزات با نگاه به ساخت داخل، قیمت و هزینه تمام شده، نرخ فروش و غیره در خطوط انتقال آب اهمیت حیاتی دارد.

معاون وزیر صمت همچنین به موضوع تامین آب خط بردسیر- دره آلو استان کرمان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه کارخانه تغلیظ مس دره آلو راه اندازی شده، عدم النفع کمبود آب برای این کارخانه، رقم قابل توجهی است که این امر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح را بیش از پیش ضروری می کند.

وی افزود: با توجه به طرح های توسعه صنعت مس، تامین به موقع آب برای این برنامه اهمیت ویژه ای دارد.

اولویت تامین آب زاهدان

موثقی نیا همچنین با اشاره به اهمیت و اولویت تامین آب برای استان سیستان و بلوچستان، راه های کوتاه مدت و بلندمدت را با حضور مدیران عامل شرکت های انتقال آب مورد بررسی قرار داد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، به موضوع ساخت داخل تجهیزات و استفاده از تجربه خط یک اشاره و تاکید کرد: با بازبینی برنامه ها، موانع موجود با همکاری دولت و بخش خصوصی رفع شود.