9754920 491

به گزارش پایروس به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی آرتی، این معاهده برای حمایت از سرمایه گذاران دو کشور و تنظیم وضع مالیاتی طراحی شده است. به گفته مسکو، این اقدام باید سرمایه گذاری و تجارت میان روسیه و عمان را تقویت کند.
آلکسی سازانوف، معاون وزیر دارایی خاطرنشان کرد: «در سال ۲۰۲۲ حجم تجارت متقابل بین کشور‌های ما رشد ۴۶ درصدی داشته است. ضروری است که گردش مالی افزایش بیشتری یافته و همکاری‌های اقتصادی تقویت شوند.»
وزارت دارایی توضیح داده که این توافق یک مالیات سالیانه کلی ۱۵ درصدی را بر درآمد ناشی از سود سهام تعیین کرده و برای شرکت‌هایی که حداقل ۲۰ درصد سهام یک شرکت پردازنده سود سهام را دارا هستند، نرخ تنزل یافته ۱۰ درصدی مقرر داشته است.
نرخ مالیات بر درآمد ناشی از بهره و حق بهره نیز ۱۰ درصد تعیین شده است. این وزارتخانه افزوده که نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین سایر اشکال سرمایه‌گذاری عمومی از مالیات بر درآمد ناشی از سود سهام و بهره معاف خواهند بود.
این معاهده قرار است در سال جاری به تصویب رسیده و از اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی شود.