فاطمیه ماه خون ماه غم است فاطمیه یک محرم ماتم است

🏴 فاطمیه ماه خون ماه غم است
فاطمیه یک محرم ماتم است

فاطمیه چشم گل پر شبنم است
فاطمیه عمر گل ها هم کم است

فاطمیه دیده مهدی تر است
اشک ریزان در عزای مادر است

———————————–

🏴 پایگاه خبری اقتصاد ایران وروسیه