مسکن 2

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از ایرنا، «جعفر آقاملایی» ضمن تشریح عملکرد بانک مسکن در نهضت ملی مسکن اظهار داشت: بانک مسکن تاکنون قرارداد بیش از ۲۳۰ هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن را انجام داده است.

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار واحد نیز در مرحله عقد قرارداد در دفترخانه است، افزود: میزان تسهیلات مقرر بانک مسکن برای این ۲۳۰ هزار واحد نزدیک به ۷۹ هزار میلیارد تومان است.

آقاملایی با اشاره به دغدغه رییس جمهوری در حوزه مسکن، گفت: همان طور که می‌دانیم دغدغه اصلی دولت سیزدهم، رفع دغدغه عمومی از حوزه مسکن است که با توجه به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب و نام‌گذاری سال در حوزه مهار تورم باید بیشترین تمرکز را روی ساخت مسکن گذاشت تا از تورم در حوزه قیمت‌گذاری جلوگیری به عمل آورد.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن همچنین اظهار داشت: تمرکز بر تسریع ساخت و واگذاری مسکن به اقشار مختلف به صورت واضح از فضای روانی تورم جلوگیری می‌کند.