میدان گازی آرش

به گزارش پایروس، این روزنامه همچنین نوشت: «در این جلسه بر سر تداوم برنامه کاری مورد توافق طرفین براساس یک جدول زمان بندی شده به توافق رسیدند.»

این روزنامه از قول «منابع آگاه» آورده است: این جلسه سه شنبه گذشته با حضور روسای شرکت نفت خلیج کویت و مسئولان شرکت نفت عربستان (آرامکو) برگزار شد.»

براساس گزارش همین روزنامه، این جلسه یک روز پس از آن برگزار شده است که امین الناصر رئیس اجرایی شرکت آرامکو در سخنانی گفت: «برنامه های مرتبط با میدان الدره طبق برنامه ریزی های انجام شده با کویت پیش خواهد رفت.»

الناصر در اظهاراتی به خبرنگاران اظهار کرد: «برنامه های مربوط به میدان الدره همان طور که با کویتی ها برنامه ریزی شده، پیش می رود و هیچ مشکلی در این مرحله از حیث مهندسی و توسعه وجود ندارد.

۲۱ مارس ۲۰۲۲ عربستان و کویت، توافقی را برای توسعه این میدان گازی امضا کردند که به موجب آن شرکت نفت کویت و شرکت آرامکو اقدامات لازم برای توسعه این میدان گازی و استخراج آن را انجام می‌دهند.

بر اساس برآوردها حجم گازی که از میدان گازی میدان آرش قابل استخراج است بسیار زیاد است. میدان گازی آرش- الدره در آب‌های مرزی بین ایران و منطقه سابقا بی‌طرف بین کویت و عربستان واقع شده است و بر این اساس و طبق این مرز، حدود ۴۰ درصد تاسیسات نفتی و گازی موجود میدان آرش-الدره در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد. اهمیت میدان آرش علاوه بر حضور لایه‌های نفتی و گازی با مقدار زیاد میعانات گازی، حفظ حاکمیت کشورمان بر آب‌های این منطقه است.