طیب نیا

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه متالکس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار پایروس، بومی سازی را یک مدل نهادینه در ساختار فولاد مبارکه عنوان کرد و گفت: شروع بومی‌سازی از دوران ساخت و ابتدای بهره‌برداری با هدف تأمین پایدار مواد، قطعات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید آغاز شد و تاکنون به‌صورت ساختاریافته و فرایندی با رویکرد توسعه و بهبود مستمر با مشارکت کلیه متخصصان نواحی تولیدی و پشتیبانی و شرکت‌های سازنده و دانش‌بنیان ادامه یافته است.

محمدیاسر طیب نیا اظهار کرد: در ابتدای ساخت فولاد مبارکه ۱۰۰درصد تجهیزات وارداتی بود که در حال حاضر بیش از ۹۰درصد تجهیزات و مواد مصرفی بومی سازی شده و به نقطه قابل قبولی در این راستا دست پیدا یافتیم.

وی عنوان کرد: در مجموع، بیشتر قطعات شرکت در حال حاضر از داخل کشور تأمین می‌شود و برای این مهم فولاد مبارکه توسعه‌ی بومی‌سازی را جزء اهداف شرکت قرار داده و شاخص‌هایی هم برای مشخص کردن روند بومی‌سازی در شرکت مشخص کرده است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه افزود: در سال گذشته ۱۳۰۰ قطعه تجهیز و مواد مصرفی بومی سازی شده که در سال جاری نیز همین برنامه در دستور کار قرار گرفت.

طیب نیا ادامه داد:  بومی‌سازی فرایند توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و سازنده جهت اکتساب و خلق فناوری ساخت و تولید مواد، قطعات و تجهیزات فولاد مبارکه در راستای دست‌یابی به تأمین پایدار، اقتصادی و کیفی است. این مهم با اشتراک دانش، تجربیات و دستاوردها و توانمندی‌های علمی و فنی همکاران فولاد مبارکه با شرکت‌های دانش‌بنیان و سازنده حاصل می‌شود.

وی گفت: هدف فولاد مبارکه بومی‌سازی قطعات، تجهیزات و مواد اولیه با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ شرکت‌هایی که اساس توانمندی آن‌ها، تولید محصولاتی بر مبنای دانش و در راستای اهداف فولاد مبارکه برای ارتقاء صنعت فولاد کشور است. همچنین شرکت فولادمبارکه به عنوان یکی از پیشتازان صنعت در ایجاد ارتباط با دانشگاه ها و شرکتهای دانش بنیان است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: فولاد مبارکه به‌عنوان پیشگام و پیش‌رو عرصه بومی‌سازی قطعات صنعتی می‌تواند به الگویی برای بومی‌سازی ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات تبدیل شود.