مهدی طغیانی 1

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه، مهدی طغیانی در توضیحی پیرامون اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه برای رفع تورم نیاز به اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ بوده و در این راستا مجلس باید به اقدامات تورمی تصمیمات خود توجه کند، گفت: نمایندگان مجلس یازدهم با دولت نهایت همراهی را انجام دادند و باید یادآور شد تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کمتر از ۵ درصد در سرجمع بودجه بوده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع باید اذعان کرد مجلس سقف بودجه را افزایش نداده که موجب بروز ناترازی، تورم و دیگر مشکلات اقتصادی شود.

وی با اشاره به اینکه مبنای تصمیمات نمایندگان نسبت به تصویب لایحه بودجه سال جاری مبتنی بر مفاد ارائه شده از سوی دولت بوده است، ادامه داد: در این راستا می توان گفت که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نسبت به عملکرد تصویب بودجه در سال های قبل، رکورد زده و کمترین دخل و تصرف را داشته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بنابراین اگر دولت احساس می کند سقف اعداد بودجه در لایحه تقدیمی سال ۱۴۰۲ بالاست و نیاز به تعدیل دارد، مجلس نیز برای کاهش این امر همراهی خواهد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر دولت عزم کاهش هزینه ها و صرفه جویی دارد، نمایندگان نیز از این موضوع استقبال می کنند زیرا این امر در راستای سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی است.