نجف پور

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این صندوق بیش از ۴۴۰۰ میلیارد تومان سود فعالیت اقتصادی کسب کرد که برای اولین بار به این عدد رسید و نسبت به سال گذشته ۲۲۰ درصد افزایش سود داشته است.

به گزارش پایروس نقل از فارس، حمیدرضا نجف‌پور کردی مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست خبری که امروز در محل صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرهنگی مخاطبان صندوق ذخیره فرهنگیان هستند که نخستین مطالبه آنها شفافیت در عملکرد صندوق و ارزش مالکانه است.

وی با بیان اینکه همواره از یک بنگاه مالی انتظار می‌رود که سود حداکثری داشته باشد، گفت: در خصوص ارزش مالکانه آنچه وعده داده بودیم را عملی کردیم و اجرای آزمایشی آن هم انجام شد.

نجف‌پور کردی بیان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سود فعالیت اقتصادی کسب کرد که برای اولین بار به این عدد رسید و نسبت به سال گذشته ۲۲۰ درصد، افزایش سود داشته است.

وی افزود: حداقل ۵ میلیون تومان در ماه خدمات اعتباری در اختیار معلمان قرار می‌گیرد و فرهنگیان از شبکه‌های متعامل کالایی در اختیار مجموعه می‌توانند کالاهای مصرفی، غیرمصرفی و اساسی زندگی خود را تامین کنند.

مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اضافه کرد: رقم این اعتبار در گام اول حداقل ۵ میلیون تومان است که حدود ۴۰ درصد از حقوق تعیین شده است.

وی افزود: براساس توافقات صورت گرفته، اعتبار قرض‌الحسنه صفر درصد ۲ ماهه در اختیار فرهنگیان قرار می‌دهیم تا بتوانند از فروشگاه‌های متعددی خرید کنند، بطور مثال اگر یک همکار فرهنگی ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، با این ۵ میلیون تومان، قدرت خرید ۱۵ میلیون تومانی در اختیار خواهد داشت. این اقدام به مرحله نهایی رسیده و متناسب با حقوق فرهنگیان افزایش می‌یابد.