رشداقتصادیایرانامسال2.5درصداست 1

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از فارس، جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲.۵ درصد اعلام کرد.

این درحالی است که این نهاد بین‌المللی در گزارش پاییزه خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ را ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود.

چند روز پیش نیز بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲.۷ درصد اعلام کرده بود.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول IMF، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال پیش رو (۲۰۲۳) نیز ۲ درصد پیش‌بینی شده است.

صندوق در گزارش‌های پیشین خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۴ درصد، این نرخ در سال ۲۰۲۰ را ۳.۴ و در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ اعلام کرده بود.

افزایش نرخ تورم در سال ۲۰۲۲/ کاهش نرخ تورم در سال ۲۰۲۳

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ (سال گذشته میلادی) برابر ۴۹ درصد بوده است ؛ نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰.۱ درصد اعلام شده بود.

بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی (۲۰۲۳) به ۴۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت.

نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد بوده است.

کاهش نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲

صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۲ را ۹.۵ درصد اعلام کرده که نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

بر اساس گزارش قبلی IMF، نرخ بیکاری کشور در این سال (۲۰۲۱) ۹.۸ درصد اعلام شده بود.

همچنین بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۳ یعنی سال جاری میلادی به ۹.۸ درصد خواهد رسید؛ به این ترتیب نرخ بیکاری در سال پیش روی میلادی افزایش می یابد.

همچنین تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۲ به ۴.۷ درصد رسیده است که در سال جاری میلادی به ۱.۸ درصد کاهش می یابد و در سال بعد دوباره افزایشی شده و به ۱.۹ درصد خواهد رسید.

تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۱ به ۲ درصد رسیده بود.