صدیف بدری: سالهاست مردم از کمبود مسکن رنج می‌برند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا به سوی استفاده از توان چینی ها برای ساخت مسکن می رویم و مگر توان انبوه سازی مسکن در داخل کشور وجود نداردبه خبرنگار پایروس گفت: واقعیت این است که مسکن به یک صنعت فراگیر تبدیل شده و نگاهی به روند تولید مسکن نشان می دهد که دایم در حال تحول و تنوع است.

وی با تاکید بر اینکه هر نوع سیاستگذاری و تغییر رویه، دلایل خاص خودش را دارد گفت: سالهاست مردم از کمبود مسکن رنج می برند و در هیچ دوره ای نبوده که نمایندگان مجلس در قالب های گوناگون از تذکر و سوال تا استیضاح و برکنار وزیر مسکن، در خصوص وضعیت آشفته مسکن واکنش نشان نداده باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به جهش قیمت مسکن در سالهای اخیر و ناتوانی مردم در خانه دار شدن گفت: گرانی مسکن در آشفتگی و تورم اقتصادی سراسری رقم می خورد و هنگامی که اقتصاد آشفته است و قیمت ها روند صعودی دارد، مسکن هم که تابع اقتصاد است از گرانی و تورم تبعیت می کند.

وی در پاسخ به اینکه چرا مسکن مدیریت نمی شود گفت: نمی شود به صورت صفر یا صد در مورد مسکن اظهار نظر کرد، زیرا تمامی بخشهای اقتصادی به همدیگر تنیده شده و هر کدام بر دیگری تاثیر می گذارد.

بدری در پاسخ به اینکه دلیل رفتن وزارت راه و شهرسازی به سوی انبوه سازان چینی، ناتوانی و ضعف انبوه سازان ایرانی است یا بدلیل رویکردهای سیاسی ایران و چین است گفت: اقتصاد را نباید به سیاست پیوند زد. ایران در بحث سیاسی به نوعی گام برمی دارد که منافع کشور را دنبال کند، اما قرار نیست به چین یا روسیه یا هر کشور دیگری به واسطه مباحث سیاسی باج بدهد و این باور درستی نیست.

وی با تاکید بر اینکه نزدیکی های سیاسی دلیل خوبی برای همکاری های اقتصادی است گفت: در بحث مباحث سیاسی، منافع در نظر گرفته می شود، همانطور که در مباحث اقتصادی منافع کشور در نظر گرفته می شود. بنابر این چنانچه خواسته کشور در هر مبحثی تامین شود، آنگاه به سوی گسترش فعالیت ها در عرصه های دیگر گام بر می داریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه گمان نمی کنید دلیل همکاری با چینی ها، فشار آوردن به انبوه سازان داخلی و ایجاد انگیزه در آنها باشد گفت: این سوال درستی نیست زیرا نشان می دهد انبوه ساز ایرانی غرض ورزی یا کم کاری می کند و دولت سعی کرده با قرارداد با چینی ها، انبوه سازان را مدیریت کند.

وی با تاکید بر اینکه تحت فشار قرار دادن فعالان حوزه مسکن به هر دلیل و بهانه ای درست نیست گفت: باید انبوه ساز ایرانی را در کنار مردم و دولت ببینیم و تحت فشار قرار دادن آنها از جمله رفتن به سوی چینی ها به هیچ عنوان درست نیست.

بدری از تصمیماتی که منجر به تضعیف توان داخل می شود، انتقاد کرد و گفت: با داشتن بیش از ۲۵۰ هزار مهندس توانمند در عرصه ساخت و ساز و شرکتهای انبوه ساز داخلی که می توانند در زمینه ساخت مسکن فعال باشند، نباید عرصه را به دیگر کشورها واگذار کرد.

وی ظرفیت های جدید و نوآوری هایی که منجر به کیفیت، کمیت، پایین آمدن قیمت ساخت و مقاوم سازی در برای حوادثی همچون زلزله می شود را تصمیمی درست توصیف کرد و گفت: می توانیم انبوه سازان داخلی را در مسیر دست یابی به ظرفیت های جدید هدایت کنیم و از آنها بخواهیم از متخصصین با تجربه و توانمند در این عرصه استفاده کنند، اما نباید عرصه را در اختیار دیگران قرار داد.