۸۰ درصد زعفران تولید ایران صادر می‌شود

به گزارش پایروس،علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه برداشت زعفران روزهای پایانی را سپری می کند، گفت: برداشت زعفران ۱۵ تا ۲۰ آذر ادامه دارد و بنا بر بررسی‌های میدانی میزان تولید نسبت به سال قبل کاهش داشته است، اما میزان دقیق آن را نمی‌توان تا پایان فصل برداشت اعلام کرد.

او با بیان اینکه سطح زیرکشت زعفران مرتب رو به افزایش است، افزود: بنابر آمار وزارت جهاد سطح زیرکشت زعفران ۱۲۵ هزارهکتار است، درحالیکه ۵ سال گذشته ۱۳۰ هزار هکتار اعلام کرده بود که در نهایت یکی از عوامل سردرگمی تولید زعفران نبود آمار و ارقام است.

حسینی ادامه داد: ۱۲ سال پیش طرح شناسنامه‌دار کردن مزارع زعفران به‌صورت پایلوت اجرا شد تا بتوانیم آمار صحیحی از مزارع زعفران داشته باشیم که متاسفانه حمایت‌های لازم از این طرح صورت نگرفت، در نهایت این امر موجب شده نتوانیم آمار و اطلاعات دقیق از محصول زعفران داشته باشیم.

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به ضرورت توجه به صنایع جانبی زعفران افزود: با حل مشکلات زیربنایی، صادرات روی ریل صحیح می‌افتد تا به عنوان تولیدکننده برتر دسترنج کشاورزان آسیب نبیند.

او با بیان اینکه ۸۰ درصد زعفران تولیدی به بازارهای هدف صادر می‌شود، گفت: صادرکنندگان به ازای هر کیلو زعفران ۸۰۰ دلار باید تعرفه گمرکی بدهند، حال ممکن است صادرکنندگان هرکیلو محصول را با نرخ ۱۲۰۰ دلار یا حتی کمتر از ۸۰۰ دلار در بازارهای جهانی به فروش رسانند.

حسینی گفت: برآوردها حاکی از آن است که با توسعه صنایع جانبی ارزآوری حاصل از صادرات حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یابد.