نیجر

به گزارش پایروس به نقل از شبکه الجزیره، شورای نظامی نیجر رسما دولت جدیدی را تشکیل داد.

برپایه این گزارش، این دولت با ۲۱ وزیر تشکیل شده است.

ژنرال «عبدالرحمن چیانی» فرمانده کودتاچیان نیجر که اخیرا به عنوان رئیس شورای انتقالی این کشور منصوب شده، این فرمان را امضا کرد.

این در حالی است که مشاور محمد بازوم رئیس جمهور معزول نیجر پیشتر گفته بود که

در صورت مداخله نظامی اکوواس (مجموعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا) در این کشور، کل آفریقا درگیر جنگ خواهد شد.

«آنتینیکار الحسن» مشاور سیاسی رئیس جمهور نیجر که در نتیجه کودتای نظامی برکنار شد، هشدار داد

که اگر اکوواس در نیجر مداخله نظامی کند به این معنی است که کل آفریقا درگیر جنگ خواهد شد.

نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر چهارم مردادماه جاری بازوم را در داخل کاخ ریاست جمهوری در بازداشت قرار دادند و سپس او را از مقامش برکنار کردند.

نظامیان نیجر در تلویزیون دولتی این کشور پس از برکناری بازوم از بسته شدن مرزها و برقراری منع آمد و شد خبر دادند.

کودتاچیان نیجر ششم مرداد ماه ژنرال چیانی را به عنوان رئیس شورای انتقالی این کشور منصوب کردند.

بازوم در سال ۲۰۲۱ به عنوان رئیس جمهور نیجر انتخاب شد و یکی از مهمترین هم پیمان‌های فرانسه و غرب در منطقه ساحل آفریقا بود.