Resizer 16933974496841

پایگاه خبری پایروس، شهر دیواری کولون در هنگ کنگ که توسط مافیا به شکل خودمختار اداره می شود و حدود ۵۰۰۰۰ نفر در هر مایل مربع جمعیت دارد! این شهر زمانی یکی از پرجمعیت‌ترین نقاط کره زمین محسوب می شد!

‌‌‎‌‎‌‌