شناورسازی ساعت کاری ادارات ادامه دار است؟

به گزارش پایروس به نقل از تجارت‌نیوز، استاندار تهران اظهار کرد: طرح شناورسازی ساعت کاری اداره‌ها در حال حاضر اجرا می‌شود و تداوم خواهد داشت.

علیرضا فخاری افزود: از ساعت ۷ تا ۹ صبح برای افرادی که می‌توانند وقت خود را تنظیم کنند به

مسئولین ادارات این اختیار داده شده که نسبت به اعمال شناورسازی آغاز به کار اقدام کنند.

استاندار تهران ادامه داد: مدارس طبق برنامه گذشته با همین ساعت‌ها تنظیم می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.