شرکت نفت کویت با کمبود منابع مالی روبرو شد

به گزارش پایروس، سعد البراک، رئیس شرکت «کویت پترولیوم» اعلام کرد حفظ سود نقدی سالانه به جای انتقال آن به بودجه دولت در دوره پنج ساله منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۷ که مدت زمان اجرای این برنامه است، غیرقابل اجتناب خواهد بود.

البراک در سندی به تاریخ ۳۰ اکتبر گفت: این شرکت سرگرم برنامه‌ریزی هزینه‌های سرمایه ۲۲.۰۵ میلیارد دینار شامل حدود ۱۳.۹ میلیارد دینار برای اکتشاف و تولید در برنامه پنج ساله خود است.

البراک که وزیر نفت کویت هم است، اظهار کرد: نگه داشتن سود نقدی سهام برای پوشش کسری مالی پیش بینی شده حدود ۱۴ میلیارد دینار کویت، کافی نخواهد بود. بنابراین، این شرکت استقراض کرده و ابتکارهای دیگر را انجام خواهد داد.

براساس یک نسخه کپی از برنامه پنج ساله «کویت پترولیوم»، با فرض اینکه جنبه‌های دیگر از کل برنامه تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، این ابتکارها شامل کاهش مخارج سرمایه به میزان ۲۲.۰۵ میلیارد دینار از طریق به تاخیر انداختن یا حذف چند پروژه است.

شرکت «کویت پترولیوم» همچنین انتظار دارد ۳.۷۳ میلیارد دینار را از سود نقدی سهام مسدود شده را نگه دارد، تراز نقدینگی را نصف کرده و به ۵۰۰ میلیون دینار کاهش دهد و ۱.۵۵ میلیارد دینار در تامین مالی خارجی دریافت کند.

این شرکت قصد دارد تقریبا ۱.۱۲ میلیارد دینار را از اجاره خطوط لوله خود را جمع کند و از طریق یک جوینت ونچر، ۵۰ درصد یک مجموعه پتروشیمی را عرضه کند.

با این حال، «کویت پترولیوم» باید ۲.۸۳۵ میلیارد دینار دیگر کسری را پوشش دهد که برای آن، قصد دارد دارایی‌های فرعی و غیرسودآور خود را واگذار کند. این شرکت، آمار و ارقام ذکر شده در این سند را تائید کرد اما توضیح بیشتری نداد.

شرکت «کویت پترولیوم» سال‌هاست که حدود هفت میلیارد دینار کویت سود نقدی سهام را به صندوق ذخیره عمومی کویت که برای پوشش کسری‌های دولتی استفاده می‌شود، بدهکار است.

بر اساس گزارش رویترز، صندوق سرمایه دولتی کویت در سال ۲۰۲۱، در خصوص شرایط پرداخت جدید برای بیش از ۲۰ میلیارد دلار سود نقدی سهام انباشته، با شرکت «کویت پترولیوم» به توافق اولیه رسید.