تسهیلاتبانکی

به گزارش پایروس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست کنترل نقدینگی با در نظر گرفتن عدم ارائه تسهیلات به بخش تولید اشکال و ایراد دارد که باید برطرف شود.

علیرضا شهبازی با اشاره به مشکلات در ارائه تسهیلات خُرد به مردم و ناکارآمدی برخی بانکها در این زمینه بیان کرد: متاسفانه ارائه تسهیلات خرد و کلان در بسیاری از بانکها به اصطلاح قفل شده است.

وی افزود: بانکها به دلیل اینکه به اصطلاح می خواهند از رشد نقدینگی و تورم جلوگیری کنند، به حالت انقباظی روی آورده و از ارائه تسهیلات بانکی خودداری می کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید شاهد افزایش سرمایه بانکی در کشور باشیم، گفت: از این طریق می توان ارائه تسهیلات خرد و کلان به مردم را به جریان انداخت.

وی با بیان اینکه مردم در شرایط فعلی به تسهیلات بانکی نیاز جدی دارند، تصریح کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی و معیشتی شکل گرفته، مردم و همچنین تولیدکنندگان خرد و کلان نیاز زیادی به تامین منابع دارند تا چرخه تولید خود را سرپا نگه دارند و باید به این مهم توجه شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست کنترل نقدینگی با در نظر گرفتن عدم تسهیلات به بخش تولید اشکال و ایراد دارد که باید برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تولید در شرایط فعلی بیش از پیش نیازمند تسهیلات بانکی است  و متاسفانه بسیاری از واحدهای تولید ما دچار کمبود نقدینگی هستند که باید جبران شود.