156461457

به گزارش پایروس به نقل از ایرنا، محمد آیینی عصر دوشنبه در همایش نقش تعاونی های مسکن و انبوه سازان در نهضت ملی مسکن با تحقق باز آفرینی شهری اظهار داشت: مردم حق دارند در جایی که دوست دارند زندگی کنند از این رو باید سعی کنیم به مجموعه کشور در بخش فرسوده ۴۰۰ هزار واحد مسکن اضافه کنیم.

وی افزود: در ارتباط با بازآفرینی شهری، توانمندسازی ساکنان و ارتقای دسترسی و تامین خدمات مدنظر است که با کمبود سرانه ها مواجه هستیم ضمن اینکه در بافت فرسوده، یک بحث مهم نوسازی مسکن است.

آیینی عنوان کرد: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار با جمعیت ۱۰ میلیون نفر وجود دارد جان ۱۰ میلیون نفر با یک زلزله نه چندان بالا و یا صاعقه در خطر است و امکان فرار برای آنها نیست از این رو موضوع اصلی ما باید نجات جان این افراد باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: تا قبل از دولت سیزدهم ۲۲۰ هزار واحد فرسوده تخریب شده است به جای آن بیش از ٧٠٠ هزار واحد ساخته شده است. اکنون بار سنگینی بر دوش داریم امیدواریم با مشارکت جدی تر بخش خصوصی اقدام به نوسازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۱۶۶ هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد، گفت: این بافت ها ۲۰ درصد شهرها را شامل می شود و ۳۰ درصد جمعیت شهری در این محدوده ها زندگی می کنند.

به گفته آیینی، ۶٠ هزار هکتار سکونتگاه غیر رسمی داریم که بیش از ۷۰ درصد سند رسمی دارند.

وی با بیان اینکه ٢۶ درصد در صدور پروانه های ساخت و ساز رشد داشته ایم، گفت: شهرداری وارد کار شده است اما انبوه سازان دربافت های فرسوده ورود نکردند جهش واقعی زمانی اتفاق می افتد که متخصصان وارد شوند.

آیینی گفت: راهبرد ما در دوره جدید شهری عد مداخله و تاکید بر مردمی سازی ساخت و سازها و ارتباط بین مالک و سازنده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته های مشوقی و رفع موانع در بافت های فرسوده خبر داد و گفت: هفت ماه در شورای عالی فنی ارتباط مستقیم با بخش های مختلف داشتیم و برای تمامی شهرها بسته تشویقی مصوب شد.

وی عنوان کرد: تولید مسکن در بافت فرسوده، سریع ترین اقدام است، بخش خصوصی طرح ها را معطل نمی کند انتظاری که از انبوه سازان داریم این است که هر انبوه ساز ساخت مسکن در یک محله را در نظر بگیرد، با بسته های تشویقی و تکمیلی به کمک انبوه سازان می رویم.