Resizer 16880642327561

به گزارش پایروس به نقل از ایبِنا، گروه تحقیقات بازار GfK، در مطالعه‌ای در مورد آب و هوای مصرف کنندگان در ماه ژوئن،  به این نتیجه رسیدند که انتظارات در مورد درآمد و به ویژه اقتصاد دوباره کاهش یافته است.

رولف برکل، کارشناس مصرف‌کننده، گفت: «تحولات فعلی در مورد اعتماد مصرف‌کننده نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان دوباره نگران‌تر شده‌اند.

وی افزود: «این موضوع نشان می‌دهد که تمایل به پس انداز در این ماه دوباره افزایش یافته است.

اعتماد مصرف کننده طی هشت ماه گذشته اندکی بهبود یافته است. با این حال، در نظرسنجی این ماه، این گروه برای اولین بار در چند ماه اخیر کاهش جزئی را پیش بینی کرد.

برکل گفت که نرخ تورم بالا در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا که اکنون حدود ۶ درصد است، «قدرت خرید خانوار‌ها را تضعیف می‌کند و از مشارکت مثبت مصرف خصوصی جلوگیری می‌کند»، اما او خاطرنشان کرد که تورم اکنون در حال کاهش است