169390859


به گزارش پایروس به نقل از اسپوتنیک، نمایندگی دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران خبر داد که روسیه نامه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان سندی رسمی پیرامون اظهارات نفرت‌انگیز رئیس اطلاعات نظامی اوکراین، کریل بودانوف، منتشر کرد که در آن به برنامه‌هایی برای “ادامه کشتار روس‌ها در هر کجا” و به روس‌هراسی و تحریک به خشونت به دلایل قومی اشاره می شود.
این نمایندگی اعلام کرد: نامه ای پیرامون اظهارات مشهور رئیس اطلاعات نظامی اوکراین امروز به عنوان سند رسمی شورای امنیت سازمان ملل منتشر شده است.
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نامه ای که نسخه ای از آن در اختیار ریانووستی است، به سخنان غیرقابل قبول بودانوف توجه می کند که می گوید: “ما روس ها را کشتیم و به کشتن روس ها در هر کجای زمین تا پیروزی کامل اوکراین ادامه خواهیم داد.”
نبنزیا می نویسد: این یک نمونه آشکار از سخنان نفرت آمیز، روس هراسی، تحریک به خشونت به دلایل قومی است.

در این نامه همچنین به نظرسنجی در یکی از رسانه‌های اوکراینی اشاره شده است که بعد از داریا دوگینا، ولادلن تاتارسکی و زاخار پریلپین چه کسی باید ترور شود.
در این نامه آمده است: این مظاهر سخنان نفرت‌انگیز، روس‌هراسی، تحریک به خشونت به دلایل قومی، نقض آشکار قوانین کنوانسیون بین‌المللی به منظور رفع همه اشکال تبعیض نژادی است.