روس‌نفت

به گزارش پایروس، رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت: روس‌زاروبژنفت که شرکت مادر روس‌نفت است، از ونزوئلا برای قراردادی درخواست کرده است که اجازه می‌دهد این شرکت، نفت خام و نفت کوره تولید جوینت ونچرهایش در ونزوئلا را بازاریابی کند. چنین قراردادی، مشابه قراردادی خواهد بود که میان شرکت آمریکایی شورون و ونزوئلا منعقد شده است.

تا به امروز، نفت خام تولید جوینت ونچرهای روس‌زاروبژنفت که پنج شرکت هستند، توسط واسطه‌های شرکت PDVSA بازاریابی و صادر شده و توسط PDVSA کنترل شده است. این واسطه‌ها، بخشی از درآمد حاصله را تصرف می‌کنند و روسیه مشتاق است که این سهم را برای خودش نگه دارد. بعلاوه، روسیه مایل است پول کل نفت خام خود را دریافت کند.

جوینت ونچرهای میان روس‌زاروبژنفت  و PDVSA، تا به امروز حدود ۳.۲ میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده توسط شرکت PDVSA را طلب دارند. بعلاوه، شرکت نفتی دولتی PDVSA، بدهی ۱.۴ میلیارد دلاری دارد که مربوط به وام‌های تمدید شده‌ای است که شرکت روس‌زاروبژنفت به این شرکت ونزوئلایی داده است.

اما دادن این حق به روس‌زاروبژنفت، به معنای بازبینی بخشی از اساسنامه ونزوئلا است که می‌گوید شرکت PDVSA، روی فروش و صادرات نفت و سوخت، کنترل دارد. ونزوئلا موفق شد سال گذشته این اساسنامه را برای شورون دور بزند و این شرکت آمریکایی اکنون نفتی که توسط جوینت ونچرهایش در ونزوئلا تولید می‌شود را به جای بدهی شرکت PDVSA، می‌تواند بازاریابی کند.

اگر روسیه به خواسته خود برسد، می‌تواند در شرایطی که دنیای غرب به دنبال کاهش درآمدهای مالی مسکو بر سر جنگ اوکراین است، به منبع درآمد نفتی دیگری دست پیدا کند.

بر اساس گزارش رویترز، برای نخستین بار نیست که روس‌زاروبژنفت چنین درخواستی را مطرح کرده است. روسیه سال گذشته از ونزوئلا خواسته بود اجازه دهد برای نفتی که در ونزوئلا تولید می‌کند، بازاریابی کند اما این درخواست رد شد. بدهی انباشته شده ای که ونزوئلا به روسیه دارد، ممکن است این کشور آمریکایی جنوبی را به توافق مذکور متمایل کند.