کریستینلاگارد

به گزارش پایروس به نقل از اکونومی، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) اظهار کرد: در حالی که منطقه یورو تاکنون از رکود اجتناب کرده اما رشد اقتصادی حداقل راکد است.

وی گفت که انتظارات برای سه ماهه دوم، به ویژه در بخش صنعتی، امید زیادی به ما نمی‌دهد که یک بهبود قوی وجود داشته باشد.

رئیس بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی اقتصادی را تکرار و اظهار کرد که رشد اقتصادی فقط به میزان متوسط، با افزایش ۰.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۳ بهبود می‌یابد.

وی افزود که پایه بانک مرکزی اروپا شامل رکود نمی‌شود، اما این خطر همچنان وجود دارد.

لاگارد گفت که انتقال سیاست پولی از نظر سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی قابل مشاهده است اما هنوز در سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و خانوارها، به‌ویژه وام‌های مسکن عقب است.

به نظر می‌رسد سرعت انتقال نسبت به گذشته کمتر باشد زیرا در حال حاضر تعداد وام‌های مسکن با نرخ ثابت در منطقه یورو بسیار بیشتر به‌ عنوان مثال ۱۵ سال پیش است.