رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

به گزارش پایروس، شاخص‌های اصلی بازار سهام کشورهای اروپایی امروز دوشنبه، ۶ نوامبر ۲۰۲۳ معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با ۰.۱ درصد ارتقا در سطح ۴۴۴,۷ واحد و شاخص «دکس ۴۰» بورس آلمان در سطح ۱۵,۱۹۱ واحد قرار گرفتند.

شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با ۰.۱ درصد افزایش ارزش به ۷,۴۲۲ واحد و شاخص «ام‌آی‌بی ۳۰» بورس ایتالیا نیز با ۰.۲ درصد رشد به ۲۸,۷۲۸ واحد رسیدند.

همچنین شاخص «ایبکس ۳۵» بورس اسپانیا با سیر افقی به ۹,۲۹۳ واحد و شاخص «کک ۴۰» بورس فرانسه با ۰.۱ درصد ارتقا به ۷,۰۵۴ واحد دست یافتند.

از سوی دیگر، نرخ برابری یورو/ دلار هم اکنون با ۰.۲ درصد افزایش در سطح ۱,۰۷۵۰ واحد قرار دارد.