خاندوزی 2

به گزارش پایروس به نقل از شادا، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیاده سازی و عملیاتی شدن پروژه‌های مربوط به توافق ۲۵ ساله ایران و چین نیازمند مجموعه‌ای از هماهنگی‌ها بین بخشهای دولتی و خصوصی کشور بود که نخستین گام در مسیر اجرایی شدن آن پس از سفر رئیس جمهور کشورمان به پکن در تیر ماه امسال انجام شد که کمیسیون مشترک ایران و چین در پکن برگزار شد.

خاندوزی اضافه کرد: دومین گام با حضور جناب آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور کشورمان و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس کمیسیون مشترک و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونان برخی از وزارتخانه های اقتصادی و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان برداشته شد و مجموعه دیگری از توافقات بر روی پروژه‌های مشخص در بین بخشهای دولتی وزارتخانه های متناظر ایران و چین برقرار شد و بر روی جزئیات اجرای پروژه ها هم توافق صورت گرفت.

رئیس کمیسیون مشترک ایران و چین ادامه داد: در رابطه با بخش خصوص هم شرکتهایی از ایران که در چین فعالیت داشتند و برخی از شرکتهای بزرگ چینی که در ایران مشغول بودند با موانعی مواجه بودند که موانع پیش روی آنها هم با دستور مساعد مقامات ذیربط برطرف شد و ما آماده‌ایم که در ماه‌های آینده هم در جهت هدف‌گذاری تجاری و هم در جهت هدف‌گذاری های سرمایه گذاری های بلندمدت بین دو کشور شاهد به ثمر نشستن پروژه های بسیار خوبی با ارقام بسیار قابل توجه در حوزه سرمایه گذاری های خارجی باشیم.