بانکمرکزی

به گزارش پایروس به نقل از ایرنا، افشار خاکباز اظهار کرد: موضوع ارتقای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی به عنوان وظیفه ذاتی سازمان ثبت احوال کشور و ضرورت اجتناب ناپذیر ارائه خدمات کارآمد، شفاف و استناد پذیر در دست اجرا است و زیرساخت‌های لازم ایجاد و طراحی این پایگاه آغاز شده است.

وی ادامه داد: ایجاد این پایگاه، طبق آیین‌نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند ۲ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم است و بر اساس احکام این آیین‌نامه، سازمان ثبت احوال کشور مسئول ایجاد این پایگاه است.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت: طراحی پایگاه و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم، دریافت اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تطبیق اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال با اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ارائه خدمت به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، مشارکت فعال در کارگروه مسوول اجرای آیین‌نامه شناسایی خانوار، رونمایی از پایگاه اطلاعات خانوار در روز ملی ثبت احوال با حضور وزیر کشور و ایجاد پایگاه خانواده (روابط سببی و نسبی) از اقدامات مهم در این راستا محسوب می‌شود.

خاکباز تصریح کرد: همچنین در راستای انجام یکی از تکالیف مصرح در ۲۳ طرح دارای اولویت دولت الکترونیک، سازمان ثبت احوال کشور ایجاد پایگاه خانواده (روابط سببی و نسبی) را بر اساس توان داخلی سازمان آغاز کرد و مبتنی بر داده‌های استخراج شده، نسبت به ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام کرده است.