خطرناک‌ترین درخت دنیا که درگینس به ثبت رسیده است "manchineel" نام دارد.

پایگاه خبری پایروس،خطرناک‌ترین درخت دنیا که درگینس به ثبت رسیده است “manchineel” نام دارد که برخلاف درخت‌های دیگر میوه‌اش کشنده و سایه‌اش خطرناک است و دست زدن به آن نیز می‌تواند هر رهگذری را از کرده خود پشیمان کند.
میوه این درخت که ” سیب ساحل” یا “سیب مرگ “نام گرفته است شیرین است(!) اما یک گاز از آن می‌تواند انسان را از بین ببرد.اگر شیره آن بر روی چشم بریزد به راحتی چشم را کور کرده و یک گاز کوچک از آن دهان و مری را زخم کرده و موجب مرگ می شود.
دود حاصل از سوختن چوب این درخت نیز باعث کوری می شود. و از شیره خشک شده آن برای سمی کردن پیکان تیر استفاده می شده است.
این درخت جزایر کارائیب فقط در کنار تابلو‌های هشدار‌دهنده دیده می‌شود زیرا هنگام بارندگی چنانچه زیر آن پناه بگیرید، شیره درخت منجر به ایجاد تاول‌های دردناک روی پوست می‌شود.
این درخت در معرض انقراض است.