فعالیت خدمات روسیه با کمترین سرعت در هشت ماه گذشته رشد کرد.

به گزارش پایروس به نقل از ایسنا، یک نظرسنجی تجاری نشان داد که بخش خدمات روسیه با کمترین سرعت خود در ماه اکتبر از فوریه تاکنون رشد کرد در حالی که هزینه‌ها و قیمت نهاده‌ها افزایش یافتند. شاخص مدیران خرید برای خدمات روسیه از ۵۵.۴ در سپتامبر به ۵۳.۶ در ماه اکتبر کاهش یافت اما بالای ۵۰ باقی ماند.

تجارت صادرات شرکت‌های روسی با توجه به جنگ با مشکل مواجه شده است اما سفارش‌های صادراتی جدید با دومین سرعت خود از زمان شروع جمع‌آوری داده‌ها در سپتامبر ۲۰۱۹ رشد کردند.