فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد

به گزارش پایروس به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا حاجعلی در نخستین روز از آغاز به کار نمایشگاه سیفیت چین اظهار داشت:

با توجه به اهمیت مناطق آزاد به عنوان پیشانی جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور و پویایی،

اهمیت و توان ارزشمند این مناطق، تصمیم بر آن شد که از ظرفیت مناطق آزاد کشور در این نمایشگاه استفاده شود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده توسط مقامات مسوول، تصریح‌کرد:

طی نشست‌های تخصصی مقامات ذیربط مقرر شد پاویون جمهوری اسلامی ایران در این رویداد با محوریت مناطق آزاد

و پیشانی قرار دادن این مناطق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

حاجعلی خاطرنشان‌کرد: رویداد تجارت سرمایه گذاری چین یا سیفیت هر سال در تاریخ هشت تا ۱۱ سپتامبر در شهر «شیامین» چین برگزار می شود

که جمهوری اسلامی ایران در همه سال های گذشته به طرق مختلف در این رویداد مشارکت داشته است

و حتی در سال هایی که به دلیل پاندمی کرونا این رویداد برگزار نشد تلاش کردیم ارتباطمان را از طریق مشارکت برخط در حد مقدورات حفظ کنیم.

رئیس گروه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد ادامه‌داد:

با توجه به توصیه وزارت امورخارجه به سازمان سرمایه گذاری برای شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چین،

طی مذاکرات مستمری که با کمیته اجرایی این رویداد داشتیم توانستیم یک فضای ۲۰۰ متری در سالن اصلی برای پاویون جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیریم.

حاجعلی، اهمیت نمایشگاه را در این دانست که مناطق آزاد به عنوان بخش مهم زیرساخت جذب سرمایه گذاری کشور معرفی خواهند شد و افزود:

از دیگر اتفاقات مهم در این نمایشگاه ضمن معرفی هفت منطقه آزاد موجود، جذب سرمایه گذار چینی برای ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد جدید کشور است.