نهضت ملی مسکن

به گزارش پایروس به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد جدول تازه ترین قیمتها در بازار مسکن را با این تاکید منتشر کرده که قیمتها را منطقی تر از ماه قبل می داند.

مسکن 3