یک شاهینِ بحری ماده درحال فراری دادن پلیکانِ قهوه‌ای از آشیانه‌اش. برنده‌ی جایزه عمومی و جایزه‌ی عکاسی از پرندگان ۲۰۲۳

پایگاه خبری پایروس، یک شاهینِ بحری ماده درحال فراری دادن پلیکانِ قهوه‌ای از آشیانه‌اش.
برنده‌ی جایزه عمومی و جایزه‌ی عکاسی از پرندگان ۲۰۲۳