1845209

به گزارش پایروس، وی افزود در ۲ سال گذشته ۱۲هزار هکتار زمین به شهرک های صنعتی الحاق شده که نسبت به مدت مشابه دوسال قبل تر از آن رشد ۲۳۱ درصدی داشته است.

رسولیان درجهت اخذ مجوز برای ایجاد شهرک فناوری در اراضی فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) اعلام آمادگی کرد و گفت: با هدف توسعه شهرک های صنعتی و با ایجاد شهرک فناوری در اراضی کنار فرودگاه امام خمینی (ره) و تخصیص آن به شرکت های دانش بنیان ، هایتک ، نوآور و فناور می توانند ضمن تولید،محصولات خود را در قالب نمایشگاه در این شهرک عرضه کنند.

برچسب ها: