کارشناس اقتصادی: تاسیس تعاونی های تولیدی روستایی به عنوان یک راهکار موفق و کلیدی علاوه بر ایجاد همکاری و یاری گری بین روستاییان باعث رونق روستاها به عنوان پایگاه تولید و تامین امنیت غذایی می شود .

به گزارش پایروس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، پیمان رستمیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی در نشستی اختصاصی درباره تعاونی تولیدی روستایی و توسعه پایدار در روستا‌ها، گفت:طبق داده‌های آماری درباره جمعیت کشور حدود ۳۰ درصد جمعیت ما روستایی و در روستا‌ها ساکن هستند و روستا‌ها به عنوان پایگاه اصلی تولید محصولات کشاورزی و محور اصلی تامین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند.
وی افزود: در قانون اساسی بخش اقتصادی شامل سه بخش دولتی – خصوصی و تعاونی است، برای توسعه خصوصا توسعه پایدار روستاها، قانون اساسی اشاره کرده بایستی ۲۵ درصد بخش اقتصادی به تعاون در روستا‌ها اختصاص یابد که متاسفانه طبق آمار در حال حاضر حدود ۶ درصد یا کمتر به روستا‌ها اختصاص یافته و افزایش این تاثیر بسزایی در توسعه پایدار و اشتغال زایی، در فقرزدایی و استفاده و بهره برداری از امکانات موجود و مکانیزه کردن با روش‌های نوین کشاورزی در روستا‌ها دارد.
رستمیان درباره راهکار برای فعال کردن تعاونی‌های روستایی در بخش اقتصادی اضافه کرد: برای فعال کردن و توسعه پایدار در روستا‌ها که هدفش اشتغالزایی، فقرزدایی و بهره برداری از امکانات موجود است باید بودجه کافی و حمایت‌های دولت باشد، چون ما در بخش تعاون هم حمایت‌های مربوط به سیاست گذاری و هم حمایت در هدایت را داریم هم اینکه وظایف نظارتی داریم، اگر دولت در این بخش یعنی حمایت‌ها مثل بحث معاف از مالیات کردن یا بهره برداری از تسهیلات با بهره صفر درصد یا در اولویت قرار دادن تعاونی‌های تولیدی روستایی در مناقصات دولتی باشد، می‌توانیم ساختار اقتصادی و زیربنایی روستا‌ها را گسترش بدهیم.
وی تصریح کرد: اگر ساختار اقتصادی و زیربنایی در روستا‌ها گسترش پیدا کند هم به موضوعات فقرزدایی و توسعه اقتصادی در روستا‌ها کمک می‌شود هم عدالت اجتماعی و اقتصادی و تمرکززدایی ثروت در جامعه می‌تواند به نوعی تحقق یابد و وقتی عدالت اجتماعی و اقتصادی اجرایی بشود و بخشی از ثروت جامعه به امور زیربنایی در روستا‌ها اختصاص پیدا می‌کند و این باعث می‌شود مهاجرت معکوسی که مدنظر است به جای مهاجرت از روستا‌ها به شهر، مهاجرت معکوس از شهر به روستا اتفاق بیفتد.
همچنین با استفاده از مسایل زیربنایی و توزیع ثروت در روستاها، جوانان و نخبگان با ایجاد کارگاه‌های کوچک و با کارآفرینی و طرح‌های نوینی که در بخش کشاورزی می‌شود به عنوان طرح‌های متنوع با توجه به تولیداتی که بخش روستایی دارد، می‌تواند از این ظرفیت بهره برداری بکند و باعث مهاجرت معکوس شده و از طرفی این موضوع باعث می‌شود مردم کارفرمای خود باشند مردم با ایجاد شخصیت حقوقی از طریق تاسیس شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی خود را در قالب شخصیت حقوقی بیمه بکنند و از بازنشستگی تامین اجتماعی برخوردار بشوند.
رستمیان تاکید کرد: ما در بحث تاسیس تعاونی‌های تولیدی روستایی به عنوان یک راهکار موفق، کلیدی و یک بحث محوری در روستا‌ها می‌توانیم روی آن تمرکز بکنیم و هم ایجاد همکاری و یاری گری و اتحاد بین افراد ساکن در روستا به منظور هم افزایی و هم برای انجام یک کاری که در روستا به عنوان یک بخش تولیدی که ممکن است در بخش کشاورزی یا دامداری یا صیادی و از این قیبل باشد می‌توانیم از آن بهره برداری بکنیم و باعث بشود که روستا‌ها هم رونق بگیرند وقتی روستا‌ها به عنوان پایگاه تولید محصولات کشاورزی رونق بگیرد امنیت غذایی جامعه هم از این طریق تامین می‌شود و یک موضوع اساسی در جامعه که تامین امنیت غذایی است که معمولا در جامعه امروزی بیشتر از طریق روستا‌ها این تامین می‌شود.