برق 7

به گزارش پایروس به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه ششم تیرماه سال گذشته میزان مصرف برق کشور ۶۵ هزار و ۴۸۵ مگاوات بود گفت: با ثبت نصاب جدید شاهد رشد دو هزار و ۵۰۰ مگاواتی مصرف برق در کشور هستیم که بیش از مصرف برق سه استان مرکزی، لرستان و همدان است.

وی ادامه داد: شبکه برق کشور پایدار است و برق همه مشترکان طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در حال تأمین است.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: اجرای طرح مدیریت مصرف برق اداری همچنان ادامه دارد و برق ادارات و نهادهای پرمصرف با رصد کنتورهای هوشمند شرکت‌های توزیع، پس از توجه‌نکردن به رعایت دستورالعمل کاهش مصرف در زمان ساعت اداری و اخطار، قطع خواهد شد.

رجبی مشهدی به مشترکان پرمصرف توصیه کرد: برای جلوگیری از دریافت قبض سنگین و یا اعمال محدودیت در تأمین برق به دلیل پرمصرفی بهتر است با کاهش مصرف خود نسبت به دوره مشابه سال گذشته پاداش مدیریت مصرف دریافت کنند.

وی از همه هم‌وطنان درخواست کرد باتوجه‌به افزایش دمای کل کشور و تداوم گرما و برای جلوگیری از دریافت قبض سنگین، با راهکارهای ساده از جمله استفاده‌نکردن از وسایل برقی پرمصرف و غیرضروری در ساعت‌های اوج مصرف که از ساعت ۱۱ صبح لغایت ۱۷ و ۲۰ تا ۲۳ شب است مصرف برق خود را مدیریت کنند.