تغییرات اقلیمی بلای جان منابع آب تجدیدپذیر

به گزارش پایروس به نقل از ایسنا، فیروز قاسم‌زاده در سیزدهمین کنگره بین‌المللی عمران با بیان اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین باعث کاهش آب تجدیدپذیر کشورها می‌شود، گفت: میزان این کاهش را در ایران حدود یک میلیارد مترمکعب در سال است.

وی افزود: اجرای برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی برای کاهش تبعات تغییرات اقلیمی و مصارف بالای آب در کشور امری ضروری است.

قاسم‌زاده با اشاره به تغییر اقلیم و سازگاری با آن در مدیریت و مهندسی آب کشور گفت: یافته‌های IPCC نشان می‌دهد که هر درجه گرم شدن کره زمین دسترسی به منابع آب تجدیدپذیر را حداقل تا ۲۰ درصد برای هفت درصد دیگر از جمعیت جهان کاهش دهد.

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه گرمایش زمین باعث محدودیت در دسترسی ساکنین زمین به منابع آبی می‌شود و با توجه به اینکه ایران به‌طور متوسط در هر دهه حدود ۰.۵ درجه سانتیگراد گرم‌تر می‌شود، اظهار کرد: اثر این افزایش دما در کاهش منابع آب در دسترس کشور حدود یک میلیارد مترمکعب در سال است.

قاسم‌زاده با بیان لینکه ادامه این روند در کنار وضعیت فعلی مصارف کشور، باعث محدودیت‌های جدی در بخش‌های مختلف مصرف خواهد شد، گفت: در چنین شرایطی، فقدان برنامه‌های عملیاتی سازگاری با اقلیم، منجر به فشارهای اضافی بر سیستم‌های تأمین آب می‌شود.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر، رشد مداوم جمعیت و فرسودگی زیرساخت‌ها و عدم سرمایه‌گذاری برای ارتقای آنها می‌تواند باعث تشدید تنش‌های آبی شود، تاکید کرد: در همین راستا اجرای کامل برنامه سازگاری با کم‌آبی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در پیشبرد اهداف برنامه سازگاری با کم‌آبی ضروری است.