169241498

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از ایرنا، صاحب حجتی اظهار داشت: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش انهدام، چهار هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان در بخش استرداد، ۱۱ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان در بخش فروش و ۱۵ هزار و ۳۲ میلیارد تومان در بخش اعاده کالاهای این سازمان تعیین تکلیف شد.

وی ادامه داد: ارزش پرونده‌های تعیین تکلیف شده بر حسب نوع اقدام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰۶درصد رشد یافت.

سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تأکید کرد: رشد ۴۲۲ درصدی در بخش فروش، یک هزار و ۲۵ درصدی در بخش اعاده کالاها، ۲۰ درصد در بخش استرداد و ۵۱ درصد در بخش انهدام را شاهد هستیم.

حجتی با اشاره به رشد محسوس میزان فروش کالاها از آذرماه سال ۱۴۰۰ گفت: سازمان در ماه‌های مهر و آبان سال گذشته ۲ مزایده فوق‌العاده در خصوص یک هزار و ۶۲ خودرو وارداتی برگزار کرد که مبلغ سه هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان فروش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: علت رشد فزاینده فروش در دی‌ماه ۱۴۰۱ نیز عرضه ماشین‌آلات راه‌سازی در مزایده‌های سراسری سازمان بوده است.

سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه میزان فروش در دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل حدود ۵۰۰ درصد رشدیافته است گفت: میزان فروش ۶ برابر شده است.

وی عنوان کرد: بیشترین میزان سهم روش‌های فروش سازمان در دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۱ مربوط به مزایده الکترونیکی سراسری در بستر سامانه تدارکات دولت با ۷۱ درصد است.