وزارت اقتصاد

به گزارش پایروس به نقل از وزارت اقتصاد، «رضا نوروزیان» درباره فواید انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی و عمومی توسط وزارت اقتصاد، اظهار کرد: صورت‌های مالی بخشی از کارنامه مدیران این شرکت‌هاست که همین صورت‌های مالی را امضا می‌کنند و با تحلیل این گزارش‌ها، می‌توان درباره عملکرد این مدیران قضاوت کرد.

معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: مواردی مثل پیگیری و حل و فصل پرونده‌های حقوقی، پیگیری و وصول مطالبات، رعایت قوانین و مقررات، انطباق بودجه و عملکرد، از جمله مصادیقی است که در این ارزیابی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه با بررسی صورت‌های مالی می‌توان نقاط ضعف سیستم‌های مالی و حسابداری کشورمان را مشخص و درباره توانایی حسابداران شرکت‌های دولتی در ارایه صورت‌های مالی قضاوت کرد، ادامه داد: به عنوان مثال اینکه صورت‌های مالی شرکت‌ها به جای اینکه مطابق قانون تا انتهای خرداد هر سال امضا شود، در مردادماه امضا می‌شودکه نشان دهنده این است که بدنه مالی شرکت هنوز نمی‌تواند در مهلت قانونی، صورت‌های مالی را آماده کند؛ بنابراین مجبور می‌شود این کار را دو ماه به تاخیر بیاندازد که بخشی از ضعف‌های خود را بپوشاند.

نوروزیان با اشاره به وجود اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی توانمند در کشور که ظرفیت بررسی صورت‌های مالی و ارائه تحلیل در این زمینه را دارند، اضافه کرد: ضرورت دارد امتیازاتی برای آنها درنظر گرفته شود تا به صورت مستمر این کار انجام شود و این گزارش‌ها به دولت ارائه شود زیرا تحقق این موضوع به اندازه اصل انتشار صورت‌های مالی، مهم و موثر است.

معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی با تاکید بر اینکه در کنار صورت‌های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های دولتی نیز توسط وزارت اقتصاد منتشر می شود، گفت: با بررسی گزارش بازرس قانونی شرکت‌های دولتی می‌توان دریافت که کدام یک از احکام قانونی توسط این شرکت‌ها رعایت و اجرا نشده است. همچنین امکان بررسی و تحلیل دلایل این موضوع فراهم می شود تا چنانچه لازم باشد اصلاحاتی در احکام قانونی یا در ساختار شرکت‌ها اعمال شود تا جلوی این تخلفات قانونی تا حد ممکن گرفته شود.