637107050863953010 750x430 1

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه، در این ملاقات دکتر جلالی همکاریهای فیمابین در همه زمینه ها را رو به رشد خواند و تاکید کرد که توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور ضامن ثبات و پایداری همکاریها در بخشهای دیگر روابط می باشد. وی با اشاره به جایگاه ویژه جمهوری داغستان به عنوان دالان اصلی ورودی روابط دو کشور، توسعه همکاریها با داغستان را بسیار مهم و ضروری توصیف نمود و اعلام داشت: اهمیت ویژه ای را برای گسترش روابط با داغستان قائل هستیم.

جلالی در ادامه خواستار فراهم شدن زمینه آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی دو طرف با ظرفیتهای استانی یکدیگر شد.
آباکارف نیز در این دیدار با تشریح ظرفیت همکاری ها، بخصوص همکاری های اقتصادی، بر گسترش تعاملات فیمابین در حوزه استانی تاکید نمود.
قرار شد تعاملات و رایزنی های فیمابین بطور منظم تداوم یابد.