بازگشت آرامش به بازار مسکن با تشدید نظارت‌ها در پلتفرم‌ها

به گزارش پایروس فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن گفت: ورود و ساماندهی آگهی‌های مسکن در پلتفرم‌ها از طرف دولت نقش بسیار موثری در حوزه کنترل قیمت‌ها در مسکن دارد و تا حدود زیادی می‌تواند این بازار را به ساماندهی و ثبات قیمتی برساند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: در بسیاری از کشورهای خارجی، مالک زمانی که قصد فروش ملک خود را دارد باید از طرف دولت اقدام به اخذ مجوز کند و در این بخش مراحل بسیار زیادی را باید پشت سر بگذارد، اما تا پیش از ورود دولت به حوزه آگهی‌های مسکن این موضوع در پلتفرم‌ها رعایت نمی‌شد.

وی گفت: با اجرای این طرح ما شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه نحوه قیمت گذاری در پلتفرم‌ها خواهیم بود که با نظارت در این بازار به طور قطع بازار  اجاره و خرید مسکن آرام می‌شود‌.

برچسب ها: