Resizer 16986880988671

به گزارش پایروس به نقل از فارس، طرح سنا بانک صادرات ایران، سپرده‌ای کوتاه‌مدت برای اشخاص حقیقی و حقوقی است که می‌توانند با سپرده‌گذاری از ۲ تا۱۰ ماه به میزان حداکثر ۱۰۰ درصد معدل موجودی، حداکثر تا سه میلیارد ریال با نرخ سود ۱۵ تا ۲۳ درصد از این بانک تسهیلات بگیرند.

تسهیلات بانک در قالب طرح سنا که با هدف پاسخگویی به نیازهای خرد هموطنان پرداخت می‌شود، حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر سه میلیارد ریال در نظر گرفته شده و با دوره بازپرداخت ۱۸ تا ۶۰ ماهه در نظر گرفته شده است.
حداقل میانگین سپرده برای بهره‌مندی از تسهیلات ۱۰۰ میلیون ریال است.

اشخاص حقوقی برای دریافت تسهیلات کارکنان خود نیز می‌تواند از ظرفیت طرح سنا استفاده کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت بانک صادرات ایران مراجعه کنید.

شرایط دریافت تسهیلات طرح سنا چیست؟

تسهیلات بانک صادرات ایران در قالب طرح سنا با هدف پاسخگویی به نیازهای خرد هموطنان پرداخت می‌شود.

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب طرح سنا در بانک صادرات ایران می‌توانند با سپرده‌گذاری، حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر سه میلیارد ریالی از تسهیلات طرح سنا بهره‌مند شوند.

مدت سپرده‌گذاری در طرح سنا از ۲ تا ۱۰ ماه است.

دوره بازپرداخت تسهیلات طرح سنا ۱۸ تا ۶۰ ماهه است.

حداقل میانگین سپرده برای بهره‌مندی از تسهیلات ۱۰۰ میلیون ریال است.

طرح سنا ویژه کسب و کار چیست؟

همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی صاحب کسب و کار می‌توانند برای دریافت تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه این طرح در قالب «سنای ویژه کسب و کار» با سپرده‌گذاری از ۲ تا۱۰ ماه، حداکثر ۲۰۰درصد میانگین معدل موجودی خود را با نرخ ۱۵ تا ۲۳ درصد می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

حداقل مبلغ تسهیلات این طرح  ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال، با دوره بازپرداخت۳ تا ۱۸ ماه (ماهانه- یکجا سررسید) در نظر گرفته شده است.

حداقل میانگین سپرده برای بهره‌مندی از تسهیلات در قالب طرح سنا  ۱۰۰ میلیون ریال است. حساب‌های طرح سنا، قابل وکالتی شدن برای انجام معاملات در بورس کالا است.