77

به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از وزارت نیرو، محسن بختیار اظهار کرد: تحقق مجموع اعتبار ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در سال گذشته در حالی رقم خورد که اعتبار مصوب این سال به صورت کلی ۶۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که ۸۰ درصد از اعتبارات مصوب این وزارتخانه در بخش‌های مختلف محقق شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تلاش‌های خوبی برای تحقق اعتبارات مورد نیاز بخش‌های مختلف وزارت نیرو از طریق اختیارات قانونی بودجه صورت گرفت، ادامه داد: سال گذشته وزارت نیرو از طریق سه بخش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه، ظرفیت و مجوزهای احکام قانون بودجه و ردیف‌های متفرقه که در اختیار این وزارتخانه قرار دارد، نسبت به تحقق اعتبارات اقدام کرده است.

معاون وزیر نیرو گفت: مجموع اعتباراتی که از طریق بخش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه محقق شد چیزی حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که البته ۴ هزار میلیارد تومان آن در اسفندماه تخصیص پیدا کرد و در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو قرار گرفت.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، این منابع در چهار فصل کلی منابع آب، تحقیق و توسعه، آب و فاضلاب و انرژی و ۱۰ برنامه جزئی تخصیص پیدا کرده است که به طور مثال سهم برنامه عرضه آب ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و برنامه تأمین آب ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: همچنین سهم برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و سهم ارائه خدمات آب شهری و روستایی هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان بوده است.

بختیار با بیان اینکه سال گذشته از طریق سایر اعتبارات و ردیف‌های متفرقه که بر اساس قانون بودجه در اختیار وزارت نیرو قرار دارد نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان محقق شد، گفت: تحقق این میزان اعتبار در حالی بود که از این محل اعتبار مصوب سال جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان بود.