Resizer 16941132224341
به گزارش پایروس به نقل از اسپوتنیک، دیوید رندل رئیس سابق نمایندگی ایالات متحده در عربستان سعودی و مایکل گفلر مشاور سابق فرماندهی مرکزی آمریکا معتقدند که تحریم های کشورهای اروپایی بر علیه روسیه نظم سیاسی این قاره را از بین خواهد برد.
به عقیده این مقامات سابق که در مقاله ای برای مجله Newsweek بیان شده است، اروپا با تحریم ها، دسترسی خود به مواد غذایی و منابع انرژی ارزان را از بین برد. مصائب اقتصادی آن با ورود پناهجویان اوکراینی که می بایست از آنها نگهداری کند، تشدید می شوند. مردم محلی به نوبه خود به این دلیل که از نظر آنها پناهجویان در اولویت قرار می گیرند، نارضایتی خود را ابراز می کنند.
این کارشناسان به این مهم اشاره می کنند که طی ۱۸ ماه اخیر بیش از یک سوم دولت ها در اتحادیه اروپا سقوط کرده‌اند. و هر چند که در بسیاری از موارد این امر غالبا با مشکلات انتصابات محلی مرتبط بوده است، چشم پوشی از خشم و نگرانی های ناشی از مصائب اقتصادی اشتباه می باشد.
به عقیده گفرلر و پاندل، تحریم ها بی اثر هستند و پیروزی اوکریان در درگیری با روسیه جای شبهات زیادی را دارد. ایشان انتظار دارد که دولت های بیشتری بعد از اینکه رای دهندگان اروپایی به بیهودگی فداکاری های اقتصادی خود پی ببرند، سقوط کنند. این کارشناسان خاطرنشان می سازند که مهمترین تبعاتی که جنگ ناتو با روسیه می تواند داشته باشد، گسترش دولت های محافظ کار “ناسیونالیستی – پوپولیستی” در سطح این قاره می باشد.