مجوز سرمایه‌گذاری بانک‌ها با چارچوب جدید اعطا شد

به گزارش پایروس به نقل از ایرنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هفته گذشته در پایان جلسه هیات دولت از خروج بانک‌های دولتی از زیان خبر داد

و اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ جز بانک سپه تمام بانک‌ها از حالت زیان دهی خارج شدند و ۷۰ هزار میلیارد تومان سود خالص شبکه بانکی کشور ثبت شد.

مصطفی اصفهانی درباره خروج بانک‌های دولتی از زیان، اظهار داشت: منابع درآمدی بانک‌ها شامل سود دریافتی از تسهیلات، عملیات و کارمزدهایی است که دریافت می‌کنند.

وی افزود: اگرچه بانک‌ها از بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف منع شدند

اما همواره در این زمینه فعالیت دارند و در نتیجه این فعالیت درآمد بانک‌ها محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: هنگامی که گفته می‌شود بانک‌ها از زیان خارج شدند به این معناست که هزینه بانک‌ها بیش از درآمد بوده است،

البته هم اکنون فرایند برعکس شده و درآمدها از هزینه‌ها پیشی گرفته است.

وی با بیان اینکه هزینه بانک شامل سودی است که به سپرده‌ها داده می‌شود، افزود:

این هزینه‌ها قطعی و بدون ریسک است و از جیب بانک به صورت اتوماتیک خارج می‌شود،

منتها برخی از درآمدهای بانک ریسکی است و ممکن است

فردی که وام گرفته اقساط وام را پرداخت نکند و به این نوع درآمد، درآمد ریسکی می‌گویند، البته باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز نوعی درآمد ریسکی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: در این مدت محدودیت در اعطای تسهیلات و سخت‌گیری‌ بانک‌ها موجب شده جریان درآمدی آنها بهبود یابد،

در کنار آن افزایش بهای خدمات بانک‌ها و شناسایی سرمایه‌گذاری‌های سودده موجب افزایش درآمد بانک‌ها شده است.