سیر نوسانی ارزش سهام در بازارهای بورس آسیایی

به گزارش پایگاه خبری پایروس شاخص‌های اصلی اغلب بازار سهام در کشورهای آسیایی امروز چهارشنبه، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ سیر نوسانی در پیش گرفتند.

در بازارهای بورس آسیایی، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با ۰.۱ درصد ارتقا به ۲,۴۶۲ واحد و شاخص ترکیبی شانگهای چین با ۰.۷ درصد کاهش ارزش به ۳,۰۶۰ واحد رسیدند.

همچنین شاخص «نیکی ۲۲۵» بورس ژاپن با افزایش نسبی به ۳۲,۰۴۲ واحد دست یافت. نرخ برابری دلار آمریکا نسبت به ین ژاپن با ۰.۱ درصد افت در سطح ۱۴۹,۷ قرار گرفت.

شاخص «سنسکس» بورس هند نیز با ۰.۵ درصد نزول به ۶۶,۰۸۰ واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با ۰.۱ درصد ریزش به ۱۷,۷۶۰ واحد سقوط کردند.